20/12/2017 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız ile Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.’nin ünvan ve faaliyet konusu değiştirilmiş ve değişiklikler 25/12/2017 tarihinde tescil olmuştur. Akabinde de Şirketimiz birleşme yoluyla 29/12/2017 tarihinde Ana Ortağa devrolmuş olup, Karadeniz Holding A.Ş. olarak hizmet verecektir.

PAMUK LEASING  
Pamuk Leasing 1990 yylynda Pamuk Factoring A.?. (% 76) ve Çukurova grubu ?irketleri (% 24) ortakly?yyla kurulmu?tur.


2002 yylynda TMSF kontrolüne geçen Pamuk Leasing, 2007 Nisan ayynda BDDK'nyn onayy ile Karadeniz Holding grubuna katylmy?tyr. Halihazyrda ?irketimiz % 100 Karadeniz Holding A.?. i?tiraki olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
devamy  
Firmamyz  Fider  Üyesidir.
 
Factoring Nedir?
Leasing temel olarak i?letmenin sabit kyymetx ihtiyaçlaryny, kredi vermeksuretiyle de?il, fakat ihtiyaç duyduklary mallaryn kullanymyny bir bedel kar?yly?y devretmek suretiyle kar?ylanmasydyr.
Detayly Bilgi
Factoring Nedir?
Leasing sektöründe piyasa de?eri hyzla artan bir ?irket olarak, kurumsal yönetimilkeleri do?rultusunda verimlili?i ön planda tutararak sektörün önemli oyuncularyndan biri olmaya devam ediyoruz. Pamuk Leasing, tecrübeli kadrosu ve sektördeki deneyimlerine dayanarak...
Detayly Bilgi
2.el satylyk ekipman bilgilerini burada bulabilirsiniz.
Linkler Finans, Leasing ve Faktoring ile ilgili linkler için tyklayynyz.
 
PAMUK FACTORING Copyright © 2008 Pamuk Finansal Kiralama A.?. Bütün Hakları Saklıdır.
Telefon: +90 212 295 47 37    |    Faks: +90 212 295 42 48
Gizlilik | Kullanym ?artlary