1.TEMEL BİLGİLER
 
Firma Adı / Unvanı
Adres
Telefon
Faks
E-Posta
Faaliyet Konusu
Sermaye Ödenmiş
Ödenmemiş
Kuruluş Yılı Vergi Dairesi
Ticaret Sicil Gazetesi Tarih / No Vergi No
 
ORTAKLARLA İLGİLİ KİŞİSEL BİLGİLER
 
Adı, Soyadı Doğum Yeri, Tarihi Mezun Olunan Okul
 
2. FİRMA BİLGİLERİ
 
Ortakların Adı, Soyadı Görevi Katılım Payı
(%)
Açık Adresi
       
Yöneticilerin Adı Soyadı Görevi   Açık Adresi
 
 
 
 
İştirakler Ödenmiş Sermaye Pay (%)
     
Bağlı Kuruluşlar Ödenmiş Sermaye Pay (%)
 
3. FAALİYET BİLGİLERİ
 
  YILI YILI
Toplam Satışlar (YTL)
Yurtiçi (YTL)
İhracat (ABD Doları)
İthalat (ABD Doları)
 
ALICI BİLGİLERİ
 
Yurtiçi
Alıcının Adı / Şehir Satış Vadesi Satış Şekli * Toplam
Ciroya Oranı
* Çek, Senet, Açık Hesap, Teminat Mektubu
 
İhracat
Alıcının Adı / Ülkesi Satış Vadesi Satış Şekli * Toplam
Ciroya Oranı
* Mal /  Vesaik Mukabili, Akreditif
 
SATICI BİLGİLERİ
 
Yurtiçi
Satıcının Adı / Şehir / Ürün Alım Vadesi Alım Şekli* Toplam
Alışlara Oranı
* Çek, Senet, Açık Hesap
 
İthalat
Satıcının Adı / Ülkesi / Ürün Alım Vadesi İthalat Şekli * Toplam
İthalatlara Oranı
*Mal, Vesaik Mukabili, Akreditif
 
Rakipler
1.
2.
3.
4.
 
4. TİCARİ BİLGİLER
 
Tarihçe
Tesisler
Ürünler
 
Genel Sektör Bilgisi
 
YATIRIMLAR HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ
 
Türü
Finansmanı
Geri Ödeme Planları
 
5. FİNANSAL BİLGİLER
 
MEVCUT FİNANSMAN KAYNAKLARI  (BANKALAR, FAKTORING, LEASING ŞİRKETLERİ)
 
Adı / Şubesi Kredi Türü Limit Risk
 
6. UZUN VADELİ KREDİLERİN/LEASING'LERİN GERİ ÖDEME TABLOLARI
 
Çalışılan Leasing Şirketleri Kiralanan Ekipman Yatırım Tutarı Sözleşme Yılı Aylık Kira Tutarı
 
7. ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILA AİT PROJEKSİYONLARINIZ
 
Nn Cari Yıl Sonu 1. Yıl 2. Yıl 3. YIL 4. Yıl
Net Satışlar
SMM
Faliyet Karı
Finasman Gideri
Diğer Giderler
Kar/(Zarar)
Yıllık Nakit Akış
 
8. FİRMA VE ORTAKLAR ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLER
 
1 2 3 4 5 6
Cinsi
Sahibi
Hisse oranı ( %)
Yeri
Alanı (m2)
Rayiç Bedeli
 
İpotekli İse
Derecesi
Lehdarı
Tutarı